LICENCIE

 
Pre spoločnosť DAB Trade, s.r.o. pracujú vyškolení a certifikovaní pracovníci, ktorí majú oprávnenie na prácu s 
týmto materiálom priamo od Nemeckého výrobcu. Na Slovensku majú takýto certifikát iba dve spoločnosti: 
DAB Trade, s.r.o. (západné a stredné Slovensko) a Novatherm, s.r.o. (východné Slovensko).