Zrealizujeme pre Vás

Spoločnosť DAB Trade s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2009 a venujeme sa výhradne realizácií komplexnej obnovy bytových domov jedinečným systémom VinyTherm, ktorý sa stal vďala svojím jedinečným vlastnostiam TOP v zatepľovaní. 
Pri výkone našej činnosti sprevádzajú celou obnovou bytového domu vlastníkov naši profesionáli, ktorí zabezpečia:
  1. PRÍPRAVNÝ PROCES - tím odborníkov zabezpečuje právne poradenstvo pri vedení schôdze/zhromaždení vlastníkov (správna formulácia pozvánky, zápisnice, písomné hlasovanie tak, aby bolo všetko v súlade s požiadavkami ŠFRB, alebo inej finančnej inštitúcie).
  2. INŽINIERING - vypracovanie projektovej dokumentácie podľa požiadaviek vlastníkov a v súlade s požiadavkami ŠFRB, zákonov, normami a vyhláškami.
  3. FINANCOVANIE - výber z aktuálnych ponúk stavebných sporiteľní, komerčných bánk, príprava žiadosti o úver zo ŠFRB, žiadosti o dotáciu a iné.
  4. REALIZÁCIA DIELA - certifikovnaní pracovníci, ktorí disponujú dlhoročnými skúsenosťami, zrealizujú dielo v prvotriednej kvalite. 
  5. ENERGERICKÝ CERTIFIKÁT - pri zásadnej obnove bytového domu je zákonnou podmienkou vypracovanie energetického certifátu, ktorú vyplníme za vlastníkov.
  6. SERVIS - záruka 30 rokov priamo od nemeckého výrobcu poskytuje vlastníkom mimoriadny komfort pri užívaní svojho obnoveného bytového domu.
 
 
Pracujeme s náradím profesionálov