Prečo Vinylit

 

Niekoľko dôvodov prečo Vinylit

IBA JEDENKRÁT

Vinylit Vám zaistí  trvanlivosť, odolnosť, bezúdržbovosť, neprepustí dážď do izolácie, nepopraská, farebnú stálosť a nehorľavosť. Životnosť uvádzaná výrobcom je minimálne 50 rokov.

ZDRAVÉ BÝVANIE

Systém Vinylit zamedzí vzniku vlhkosti, baktérií, lišajníkov, húb a plesní vo Vašom dome.  Dokonca po montáži plesne miznú (overené).

ÚSPORA

Vinylit šetrí Vaše náklady na kúrenie a zvyšuje finančnú hodnotu Vášho domu.

JEDINEČNÝ VZHĽAD

Vinylit poskytne Vášmu domu výnimočný vzhľad v širokom výbere farieb s vyriešenými detailami ostenia okien.  Farebná stálosť fasády je  zabezpečená povrchovou úpravou lamie ls prírodným kameňom, ktorý aj po rokoch udržuje farebnú stálosť.

SERVIS

DAB Trade, s.r.o. Vám zaistí technické, právne i finančné  poradenstvo, inžiniering a montáž Vašej fasády.

SAMOČISTIACA

A BEZÚDRŽBOVÁ FASÁDA

Naša fasáda má samočistiaci účinok a je bezúdržbová! (netreba časom fasádu čistiť chémiou, maľovať...) Pri kontaktnom zatepľovacom systéme musíte každých 4-5 rokov investovať tisíce eur na odstránenie plesní a rias. Takáto základná údržba kontaktného zatepľovacieho systému sa pohybuje pri bytovom dome s 32 bytmi od 7000€ do 15 000€ (očistenie, oprava porúch fasády spôsobených ďatľom alebo inými vtákmi, chemické odstránenie plesní a rias, farba, lešenie, práca).

VYROBENÉ V NEMECKU

Vinylit  je jediný originálne vyrábaný a dovážaný z Nemecka, garancia s 43 ročnou históriou a to na území Slovenska, Česka, Nemecka, Anglicka, Francúzska, Ruska, Poľska, Holandska, ...  

GARANCIA

Záruka  30 rokov GARANTOVANÁ PRIAMO výrobcom

PRAKTICKÉ

Obrovskou výhodou pri výmene okien po montáži systému Vinylit je, že netreba vyhotoviť nové špalety.  Dielce sa jednoducho demontujú a po osadení nového okna sa namontujú späť, čím odpadajú náklady na murárske práce! Stačí odmontovať a namontovať niekoľko skrutiek. Tiež v prípade nutnosti je možné jednoducho demontovať akúkoľvek časť fasádneho systému Vinylit. Napríklad v dôsledku vandalizmu. Bezproblémová oprava ktorejkoľvek časti fasády! A Váš bytový dom bude stále „ako nový“!

REALIZÁCIA

Rýchla, čistá montáž. Čistota okolia počas celej doby montáže, nakoľko je prevádzaná suchým  procesom.

STATIKA

Dôležitým bodom z hľadiska statiky je narušenie obvodového plášťa množstvom navŕtaných dier pri aplikácií kontaktného zatepľovacieho systému. Pre porovnanie: pri prevetrávanej fasáde Vinylit sa vyvŕta len 4,5 ks dier na m2  po celej výške bytového domu. Pri kontaktnom systéme sa začína na 6 ks dier na m2 a končí až pri 14 dierach na jeden m2! Pri systéme Vinylit používame pri určitých stavebných konštrukciách dokonca chemické kotvy špičkovej kvality, ktoré aj po vŕtaní do obvodového plášťa  nielenže nahradia plnohodnotne odvŕtaný materiál, ale i spevnia obvodový plášť.

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Izolačné schopnosti fasády Vinylit sú lepšie, ako pri kontaktom zatepľovacom systéme. Ako izolant sa používa špeciálna minerálna vlna určená do odvetraných fasád. Ďalšiu tepelnú  izoláciu vytvára 2 cm vzduchová medzera a obkladová lamela.

BEZPEČNOSŤ

Nehorľavosť materiálu! Izolant má triedu šírenia ohňa A1 čo je podľa Slovenskej technickej normy (STN 730862)  a  európskej technickej normy (STN EN 13501-1)  nehorľavý materiál. Kamenno - plastové  lamely Vinylit sú triedy A2.  Navyše je tento systém špeciálne vyhotovený tak, že zabraňuje šíreniu ohňa a naopak je samozhášavý.

HLUK

Systém Vinylit je vynikajúci zvukový izolant. Zníži prienik hluku do bytového domu z exteriéru minimálne  o 50%.

LEGISLATÍVA

Systém vyhovuje najnovším hygienickým a technickým normám.  Získal technické osvedčenie od Technického a skúšobného ústavu stavebného n.o. a je vrelo odporúčaný fundovanými odborníkmi.

KOMFORT

Tento jedinečný systém v zime chráni interiér Vášho domova pred vonkajším chladom. V lete Vám naopak zabezpečí ochranu pred horúčavou. V každom ročnom období Vám zabezpečí komfortné bývanie, nakoľko neprepustí teplo/chlad do obvodového plášťa a následne ani do interiéru.