Cenová ponuka

V prípade, že máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky,

 KONTAKTUJTE NÁS

Naša cenová ponuka okrem samotnej realizácie,  obsahuje i tento súbor činností:

  • právne poradenstvo  pri  vedení schôdze/zhromaždenia vlastníkov, vyhotovenie zápisníc, hlasovaciu listinu a iné
  • ekonomický servis (podľa finančných možností vypočítame rozsah obnovy bez zvyšovania tvorby Fondu prevádzky, údržby a opráv)
  • analýzu možnosti financovania – pripravujeme žiadosti o úver zo ŠFRB, spolupracujeme so všetkými komerčnými bankami a stavebnými sporiteľňami
  • realizácia kompletnej obnovy bytového domu