Pre porovnanie

Porovnanie viacerých druhov zatepľovacích systémov:

 

 

Omietka

Kontaktný zatepľovací systém POLYSTYRÉN

Kontaktný zatepľovací systém MINERÁLNA VLNA

Odvetraná fasáda VINYTHERM

Hydroizolačná schopnosť

NIE

NIE

NIE

ÁNO

Tepelno-izolačná schopnosť

NIE

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Životnosť v rokoch

5-101)

25

25

Viac ako 50

Farebná stálosť

NIE2)

NIE2)

NIE2)

ÁNO

Odolnosť proti popraskaniu

NIE

NIE

NIE

ÁNO

Odolnosť proti omŕzaniu či poškodeniu mrazom

NIE

NIE

NIE

ÁNO

Odolnosť voči poškodeniu hmyzom, vtákmi

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

Možnosť rozobratia systému v prípade potreby bez použitia nového materiálu

NIE

NIE

NIE

ÁNO

Požiarna odolnosť

ÁNO

NIE

ÁNO

ÁNO

Paropriepustnosť

ÁNO

NIE

NIE

ÁNO

Zamedzenie prístupu vonkajšej vody k izolantu

NIE

NIE

NIE

ÁNO

Počas 50 rokov sa koľko krát bude musieť systém aplikovať  nanovo

4

2

2

0

  Vysvetlivky:     1) životnosť ovplyvňuje intenzita následných opráv a ochranných náterov

                          2) už po 7 rokoch